Warunki wstąpienia

  • Niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne; 
  • Pozytywna rekomendacja jednego z członków klubu z co najmniej 5 letnim stażem członkowskim lub pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej; 
  • Uiszczenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy; 
  • Pozytywne odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przy obchodzeniu się bronią oraz strzelań obowiązkowych.
  • Złożenie dwóch deklaracji: Przystąpienia do Klubu i Przystąpienia do LOK

Wzory dokumentów do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Klubu    

Deklaracja przystąpienia do LOK

Regulamin Klubu Strzeleckiego KŻR LOK GROM w Tarnobrzegu

Regulamin opłacania składek członkowskich