HISTORIA KLUBU STRZELECKIEGO KŻR - LOK "GROM" W TARNOBRZEGU

                Historia Klubu strzeleckiego sięga połowy lat dziewięćdziesiątych. Był to trudny okres dla miłośników strzelectwa. W tym czasie oprócz strzelnicy myśliwskiej w naszym regionie nie było możliwości strzelania z innej broni niż myśliwska czy sportowa i rozwijanie pasji strzeleckich spotykało się z wieloma trudnościami. Kilku „rezerwistów”, mieszkańców Tarnobrzega postanowiło zmienić ten stan rzeczy i założyć klub strzelecki którego głównym celem byłby rozwój strzelectwa sportowego w naszym mieście.

     Zgodnie z najstarszymi zachowanymi dokumentami, głównym pomysłodawcą i inicjatorem założenia klubu był Pan Tadeusz Marciniak z Tarnobrzega i pierwsze walne zebranie założycielskie odbyło się w jego prywatnym mieszkaniu 5 września 1996 roku. Zachowało się sprawozdanie z zebrania oraz lista obecności na której figuruje 14 nazwisk. Na zebranie zaproszono Sekretarza Okręgowej Komisji ds. Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju który szczegółowo przedstawił statut LOK i warunki powołania klubu. Wybrano pierwszy zarząd Klubu Oficerów Rezerwy gdyż zgodnie ze ówczesnym statutem LOK, tylko pod taką nazwą mogliśmy funkcjonować.

W tym czasie oprócz strzelnicy myśliwskiej w naszym regionie nie było możliwości strzelania z innej broni niż myśliwska czy sportowa. Głównym celem członków klubu w tym czasie było pozyskanie dostępu do broni bojowej krótkiej i możliwości prowadzenia strzelań z każdego rodzaju broni jaka tylko była dostępna. Korzystaliśmy z uprzejmości ludzi dobrej woli korzystając głównie ze strzelnic Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli, strzelnicy wojskowej w Nisku i Sandomierzu oraz strzelnicy "myśliwskiej" PZŁ w Tarnobrzegu.

            Nie poprzestano na samych strzelaniach. Jednym z priorytetów stała się budowa "własnej" strzelnicy. Podjęto szeroko zakrojone działania najpierw na rzecz pozyskania terenu pod strzelnicę, skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów, pozwoleń i pozyskania przychylności władz miasta. Główny ciężar tych starań podjął Pan Jerzy SALAMUCHA i Leszek OGORZAŁEK. Początkowo nie spotkaliśmy się ze zrozumieniem i na efekty trzeba było trochę poczekać ale jak mawia stare polskie przysłowie "kropla drąży kamień"... pozyskano teren pod przyszłą strzelnicę

            W tym czasie klub zmienia nazwę na obowiązującą do dzisiaj i od 1999 roku stał się Klubem Strzeleckim "GROM" Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Tarnobrzegu. Pomysłodawcą był tu Pan Leszek Ogorzałek. Należy tu dodać, że Specjalna Jednostka komandosów „GROM” była w tym czasie jednostką tajną i nikt z członków klubu o niej nie słyszał. Zbieżność nazw była tutaj zupełnie przypadkowa.

            Nadal trwa budowa strzelnicy. Dzięki staraniom Pan Jerzy SALAMUCHA pozyskuje fundusze z Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju i gdy tylko 31 maja 2006 roku LOK otrzymuje pozwolenie na budowę budynku strzelnicy, natychmiast ruszają prace. Jedną z "ciekawostek" jest fakt, że na samo usypanie wałów przemieszczono ziemię która zmieściłaby się na ponad 280 ciężarówkach. Prace trwają do 16 kwietnia 2009 roku kiedy komisja w sprawie atestu dopuszcza strzelnicę do użytkowania.

                 Zmieniają się zarządy i ludzie lecz klub nadal prężnie działa i pomimo wielu trudnych dni skupia miłośników strzelectwa sportowego. Jest nas coraz więcej, obecnie na "liście klubowiczów" figuruje ponad 50 nazwisk i ciągle przybywa. Prowadzimy strzelania z broni pneumatycznej, sportowej, wojskowej, bojowej krótkiej, karabinów centralnego zapłonu, maszynowej krótkiej jak i gładkolufowej. Broń czarnoprochowa i myśliwska również jest w posiadaniu członków klubu i strzelanie z niej nie jest nam obce. Uczestniczymy w różnych imprezach strzeleckich gdzie członkowie naszego klubu są liczącymi się zawodnikami zdobywającymi liczne trofea i nagrody. Sami również organizujemy zawody strzeleckie nie tylko dla „wtajemniczonych” ale również otwarte zawody dla wszystkich chętnych. Mamy nadzieję że wysiłek wielu ludzi dobrej woli nie poszedł na marne i to co stworzyliśmy da wiele radości i zadowolenia sympatykom strzelectwa "rekreacyjnego" i sportowego.

PS:

Powyższą historię pisałem w oparciu o zachowane dokumenty i relację obecnych członków klubu. Mając na uwadze, że upływający czas „ukrywa” niektóre fakty a wiedza bywa bezcenna, jeżeli ktoś z Państwa posiada wiedzę lub dokumenty mogące wzbogacić tę historię, proszę o kontakt.

                                                                              

Andrzej IREK – obecny sekretarz klubu

 

Tarnobrzeg, dnia 23.05.2013 r.

PS 2 :

Miło mi dopisać jeszcze jeden rozdział naszej historii. W dniu 4 kwietnia 2016 roku Klub Strzelecki "GROM" w Tarnobrzegu otrzymał Licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nadal się rozwijamy i jest nas coraz więcej. Obecnie klub liczy już 80 członków i chętnych ciągle przybywa :-)

Licencja PZSS

 

Andrzej IREK – obecny sekretarz klubu

Tarnobrzeg, dnia 15.04.2016 r.