PROWADZĄCY STRZELANIE

Telefon do organizatora: Roman WALCZAK 532 092 092, Magdalena KORONA 603 404 511