O G Ł O S Z E N I A

NOWE DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO LIGI OBRONY KRAJU

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju wprowadza z dniem 01 stycznia 2023 roku jednolity tekst Deklaracji Członkowskiej Lig; Obrony Kraju o której jest mowa w § 21 Statutu LOK. Wzór deklaracji zawiera załącznik nr 1 do uchwały. Obecni członkowie Ligi Obrony Kraju mają obowiązek ponownego złożenia deklaracji członkowskiej wg obowiązującego od 01 stycznia 2023 roku wzoru deklaracji. Nie złożenie podpisanej deklaracji wg nowego wzoru do dnia 30 czerwca 2023r będzie traktowane jako rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju. Wzór deklaracji do pobrania TUTAJ.

PATENT STRZELECKI

Kurs i egzamin na Patent Strzelecki odbędzie się w Borze k/Rzeszowa w terminach 3-5 listopada. Proszę śledzić stronę LOK w Rzeszowie.

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Tarnobrzeg  24-25 listopada.2023 r.