PLAN ZAWODÓW NA ROK 2023

Wojewódzka Liga KŻR – tylko reprezentacja klubu.

Sobota 25 marca 2023 r - I Runda Wojewódzkiej Ligi KŻR w Brzozowie

Sobota 29 kwietnia 2023 r - II Runda Wojewódzkiej Ligi KŻR w St. Woli

Sobota 20 maja 2023 r - III Runda Wojewódzkiej Ligi KŻR w Mielcu

S/N  17-18 czerwca 2023 r - IV Runda Wojewódzkiej Ligi KŻR w N.Łupkowie

Sobota 23 września 2023 r - V Runda Wojewódzkiej Ligi KŻR w Tarnobrzegu

S/N  14-15 października 2023 r - VI Runda Wojewódzkiej Ligi KŻR w N/Łupkowie

 

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie WZSS w Tarnobrzegu
Otwarte dla osób z licencjami PZSS – członkowie klubu bez ograniczeń

Niedziela 26 marca 2023 r - 1 Runda Mistrzostw KŻR LOK GROM w Tarnobrzegu

Niedziela 14 maja 2023 r - 2 Runda Mistrzostw KŻR LOK GROM w Tarnobrzegu

Niedziela 25 czerwca 2023 r - 3 Runda Mistrzostw KŻR LOK GROM w Tarnobrzegu

Niedziela 01 października 2023 r - 4 Runda Mistrzostw KŻR LOK GROM w Tarnobrzegu

 

Otwarte Zawody Strzeleckie – startować może każdy bez ograniczeń

Niedziela 28 maja 2023 r – Zawody z okazji Dni Tarnobrzega

Niedziela 13 sierpnia 2023 r – Zawody z okazji Dnia Wojska Polskiego

Niedziela 12 listopada 2023 r – Zawody z okazji Święta Niepodległości

Niedziela 10 grudnia 2023 r – Mikołajkowe Zawody Strzeleckie