O G Ł O S Z E N I E

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady ministrów z 9 października 2020 roku oraz pismem Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 10 października 2020 roku DO ODWOŁANIA wprowadza się nowe zasady korzystania ze strzelnicy:

1.       Na obiekcie obowiązuje NAKAZ noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta.

 2.       Osoby przebywające mają obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem jak i po opuszczeniu obiektu.

 3.       W trakcie szkoleń, zawodów, treningów lub innych imprez sportowych, Ilość osób ograniczona do jednej na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla uczestników pod warunkiem zachowania 1,5 metrowych odstępów i bezwzględnego zakrywania ust i nosa.

 4.       Na jednej osi strzeleckiej może przebywać jednocześnie 3 strzelających, osoba prowadzące strzelanie i obsługa strzelnicy.

 5.       Pomiędzy grupami szkolonych/strzelających muszą być zachowane 15 minutowe przerwy gwarantujące brak kontaktu pomiędzy tymi grupami.

 W związku z powyższym wprowadza się obowiązek wcześniejszej telefonicznej rezerwacji stanowiska strzeleckiego na trening. Czas treningu ogranicza się do 45 minut na osobę na jedną oś strzelecką. Rezerwację dokonuje się osobno na każdą oś strzelecką.