TURNIEJ "80-LECIA COP" - SEZON 2017

Centralny Okręg Przemysłowy (COP), ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. Był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu.

800px-Centralny Okręg Przemysłowy

Miasto Tarnobrzeg jak i cały powiat tarnobrzeski położony niemal w samym środku Okręgu także wchodziło w skład tego przedsięwzięcia. Wśród inwestycji w ramach budowy COP należy wspomnieć o tarnobrzeskich Zakładach Metalurgicznych. Budowę tychże zakładów rozpoczęto w 1939 roku na terenach dzisiejszego Mokrzyszowa. Zakłady te tworzyły rafineria, odlewnia i kuźnia miedzi. Był to więc kolejny znaczący obiekt dla COP. Zakłady metalurgiczne były inwestycją inż. Henryka Gruchały oraz Polskiego Towarzystwa Handlu i Przemysłu "Polthap" sp. z o.o. Kapitał wniesiony w Tarnobrzeskie Zakłady Metalurgiczne opiewał na kwotę1 mln zł. W Tarnobrzegu w 1939 roku powstała fabryka akumulatorów. Zakłady przemysłowe szczególnie te, które należały do majątku dzikowskiego dysponowały własną bocznicą kolejową, a wszystkie jednostki gospodarcze połączone były ze sobą szosami. W 1939 r. do zarządu Miejskiego w Tarnobrzegu wpłynęło pismo formy Dąbrowski Przemysł Druciany braci Klein z Dąbrowy Górniczej. Pismo to dotyczyło zakupu 3 morgów ziemi w Tarnobrzegu pod nową fabrykę braci Klein. Firma ta zajmowała się produkcja drutów, gwoździ, śrub, sprężyn, lin, łańcuchów i siatek ogrodzeniowych. Realizacji inicjatywy przeszkodził wybuch II wojny światowej.
      Aby uczcić przypadającą 80-tą rocznicę tych wydarzeń Klub Strzelecki „GROM” w Tarnobrzegu postanowił nadać tegorocznemu Turniejowi Strzeleckiemu nazwę „80-Lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Więcej informacji na temat COP można uzyskać na stronie:

http://www.copklaster.pl/cop/cop/historia_centralnego_okregu_przemyslowego/687,1.htm

Zasady rozgrywania i punktacji turnieju można pobrać TUTAJ

Aktualne wyniki będą publikowane po każdych kolejnych zawodach w zakładce "Sprawy Klubowe - Klubowe Turnieje"