PATENT PZSS

Miło nam zakomunikować, że w dniu 02 października 2016 roku, 27 członków naszego klubu zdało egzamin państwowy i uzyskało Patent Strzelecki w trzech dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Tych którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć a są zainteresowani "zdobyciem" Patentu informujemy, że terminy i miejsca kolejnych egzaminów ogłoszone są na stronie PZSS i można je zobaczyć tutaj  Zapraszamy do współzawodnictwa. :-)